นมผึ้ง (Royal Jelly) คืออะไร

posted on 10 Feb 2013 11:17 by beautyqueen in General

 นมผึ้ง (Royal Jelly) คืออะไร

 

 นมผึ้งผลิตได้จากต่อมชนิดหนึ่งที่อยู่ตรงบริเวณส่วนหัวของผึ้งงานวัย 5-15 วัน มีหน้าที่เลี้ยงดูตัวอ่อน โดยผึ้งพี่เลี้ยงพวกนี้จะสร้างน้ำนมข้นขาวขึ้นมาเพื่อไปป้อนเป็นอาหารให้แก่ตัวอ่อนของผึ้งทุกวรรณะ ตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งอายุครบ 3 วัน

 

 นมผึ้งนี้เป็นน้ำนมสำหรับตัวอ่อนผึ้งทุกวรรณะ ซึ่งนั่นก็รวมถึงตัวอ่อนผึ้งที่จะเจริญเติบโตเป็นผึ้งนางพญาด้วย แต่ผึ้งในววรณะสูงสุดนี้จะจะมีสิทธิพิเศษมากหน่อย นั่นก็คือจะได้รับน้ำนมผึ้งในจำนวนที่มากกว่า และได้รับไปตลอดชีวิต